TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 19/03/2021 - 19/04/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
2.56% 2 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
2.56% 2 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
1.28% 1 lượt
07
2.56% 2 lượt
08
3.85% 3 lượt
09
5.13% 4 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
5.13% 4 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
1.28% 1 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
2.56% 2 lượt
17
1.28% 1 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
1.28% 1 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
6.41% 5 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
3.85% 3 lượt
27
3.85% 3 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
2.56% 2 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
1.28% 1 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
1.28% 1 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
5.13% 4 lượt
40
1.28% 1 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
3.85% 3 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt

Quảng cáo