TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
35 4 lượt 88 3 lượt 14 16 lượt
77 4 lượt 46 2 lượt 97 15 lượt
00 3 lượt 54 2 lượt 85 14 lượt
08 3 lượt 85 2 lượt 11 13 lượt
11 3 lượt 87 2 lượt 17 13 lượt
12 3 lượt 93 2 lượt 48 13 lượt
17 3 lượt 02 1 lượt 08 12 lượt
34 3 lượt 05 1 lượt 10 12 lượt
54 3 lượt 07 1 lượt 13 12 lượt
58 3 lượt 11 1 lượt 16 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 92 1 lượt 99 2 lượt
93 1 lượt 90 1 lượt 56 2 lượt
92 1 lượt 81 1 lượt 78 3 lượt
91 1 lượt 76 1 lượt 73 3 lượt
90 1 lượt 71 1 lượt 42 4 lượt
86 1 lượt 70 1 lượt 20 4 lượt
84 1 lượt 69 1 lượt 18 4 lượt
83 1 lượt 64 1 lượt 01 4 lượt
82 1 lượt 50 1 lượt 94 5 lượt
81 1 lượt 38 1 lượt 91 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 03, 05, 18, 20, 21, 28, 37, 42, 50, 51, 52, 55, 57, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 78, 87, 88, 94, 96, 97, 98 00, 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo