XSMN Thứ 7 – Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần

XSMN Thứ 7 - Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 Hàng Tuần - Kết quả XSMN Thứ 7 hàng tuần - Xem kết quả xổ số Miền Nam mới và chính xác nhất.

GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 779547067456713531806781
Giải Nhất 81964815844680670309
Giải Nhì 26809505669094390507
Giải Ba 4455482810504192594860300867978097921314
Giải Bốn 67093854389039171831570554755397442751126989973261418993419583141164168018208471996686486133143840793706498110530797220233757622345899360786
Giải Năm 8528704668165971
Giải Sáu 648078892136697740692583686904624179932878368780
Giải Bảy 294644518288
Giải Tám 13183941

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
0910, 132838, 31, 3647, 4254, 55, 536480, 8993, 91, 94
Xổ số Hồ Chí Minh
19, 12, 16, 1848, 41, 46, 445666, 61, 697784, 8399, 99, 95
Xổ số Hậu Giang
06, 0016, 1831, 3943, 4368, 61, 64, 69, 6271, 79, 798297
Xổ số Bình Phước
09, 07, 0214, 102834, 36415779, 79, 7181, 86, 80, 8893

Thống kê kết quả xổ số

GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 082275416236218726490251
Giải Nhất 82694531343119623992
Giải Nhì 58289266482962145481
Giải Ba 7885935507386192562888761770719117742499
Giải Bốn 57791634344868228302457334173056370936644900676322942564058126258182397623800214682490695102661022771624204348799933574463885032708762525728
Giải Năm 9515965581841005
Giải Sáu 387879886237677890290341256741259496264202135372
Giải Bảy 882133330330
Giải Tám 96632565

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
07, 021534, 33, 30, 375975, 70, 7889, 82, 88, 8294, 91, 96
Xổ số Hồ Chí Minh
061928, 22, 2936, 34, 39, 3348, 4156, 58, 5564, 637881
Xổ số Hậu Giang
1426, 21, 25, 2538, 3049, 425161, 61, 6771, 778496, 96
Xổ số Bình Phước
051325, 283048, 44, 42516577, 70, 7281, 8592, 99, 93
GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 856788742011757837988650
Giải Nhất 00367545337250294022
Giải Nhì 99085741065343027275
Giải Ba 1568674968001304171944760130194991584990
Giải Bốn 29138374953359654265830033140554639031497345450400490977926234507668442513798526773106497371839741695581155764331617540694074890147249412848
Giải Năm 1177331918951109
Giải Sáu 040883499166540681328130303433247499187947435134
Giải Bảy 590696261714
Giải Tám 84607355

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
03, 05, 0838, 394967, 68, 65, 667788, 85, 86, 8495, 96, 90
Xổ số Hồ Chí Minh
06, 00, 07, 0611, 19, 1933, 30, 32, 3049, 445462, 6097, 96
Xổ số Hậu Giang
0219, 10, 1126, 2437, 30, 37, 39, 3460, 69, 6173, 7395, 99
Xổ số Bình Phước
06, 0915, 14, 14223448, 4350, 5564, 6175, 74, 7990, 94
GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 984354598621751084881827
Giải Nhất 37879184560430163807
Giải Nhì 51546284233265060717
Giải Ba 7639949504294483595353000729591348267548
Giải Bốn 25675715444209390584880056885740855467312829555330490838402894037933824795232248439410288599864702636458971500665770291744104931688042951542
Giải Năm 6406872291511328
Giải Sáu 712491691056786795202730733979871499723550723972
Giải Bảy 350925993367
Giải Tám 03806920

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
04, 05, 06, 032446, 4454, 57, 55, 56, 506979, 758499, 93
Xổ số Hồ Chí Minh
21, 23, 28, 22, 20, 2531, 30, 37, 304856, 536783, 82, 8095
Xổ số Hậu Giang
01, 003948, 4150, 59, 52, 5164, 63, 6984, 85, 89, 8799, 93
Xổ số Bình Phước
07, 00, 0417, 1727, 29, 28, 203548, 4268, 6777, 72, 7282
GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 765578597474271154911899
Giải Nhất 36734881618953239052
Giải Nhì 11592551213684361173
Giải Ba 9797754431657942043748928397163433719070
Giải Bốn 83153360570524571222569429685132233466509610152950594997266674982383778760822870946326308231680548835930748868727763101384062658388370447197
Giải Năm 3478725192485559
Giải Sáu 574954849607184670125636513888011977668774908413
Giải Bảy 224718120816
Giải Tám 56407479

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
0722, 2434, 31, 3345, 42, 4953, 57, 51, 5678, 77, 788492
Xổ số Hồ Chí Minh
0112, 182137, 3646, 4050, 50, 5161, 6674, 778294, 99
Xổ số Hậu Giang
08, 07, 011628, 2032, 32, 3843, 485470, 77, 7482, 80, 83
Xổ số Bình Phước
0413, 13, 1637, 3852, 5968, 6273, 70, 76, 798799, 97, 90
GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 569704309125282175338795
Giải Nhất 65753652266635121360
Giải Nhì 10854445655993835705
Giải Ba 8980865235516138640929616977678287188716
Giải Bốn 66023004552766311808519200974223419611162957642413371152924296636388067800877319220159162353666185113191554963100190552762704401649876895100
Giải Năm 4109571467137636
Giải Sáu 139205605778819849778302597362773360105184990462
Giải Bảy 800974340368
Giải Tám 40700972

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
04, 08, 08, 09, 001923, 203542, 4053, 54, 5563, 607892
Xổ số Hồ Chí Minh
09, 06, 0213, 16, 13, 15, 1425, 2636426576, 77, 74, 7098
Xổ số Hậu Giang
08, 0916, 19, 15, 11, 15, 132338405167, 66, 6075, 73, 77
Xổ số Bình Phước
05, 04, 0016, 1927365160, 63, 64, 68, 62, 6871, 7295, 99
GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 522519193631970856766671
Giải Nhất 86352938460114527606
Giải Nhì 58950784201306435665
Giải Ba 7864220985432800298569431306799525706364
Giải Bốn 58946581087695992181412579387544812927585797523937888442161115158254608375296341515056211633665781246563004675171074416851508556430153151330
Giải Năm 3383377267059597
Giải Sáu 829442621335009295862241159043931640417946797367
Giải Bảy 446127681721
Giải Tám 81919203

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
0819, 123542, 46, 4652, 50, 59, 57627585, 81, 83, 8194
Xổ số Hồ Chí Minh
1120, 2731, 3746, 44, 4158, 586075, 7280, 85, 8692, 91
Xổ số Hậu Giang
05, 05162431, 3045, 41, 4056, 5264, 65798190, 93, 92
Xổ số Bình Phước
06, 07, 08, 032131, 30435765, 64, 68, 6771, 75, 79, 7997
GLong AnHồ Chí MinhHậu GiangBình Phước
Giải đặc biệt 565625379085378947479937
Giải Nhất 17584935334204602439
Giải Nhì 45026884870783892067
Giải Ba 7268436600953422289011254207337004712872
Giải Bốn 14979094933007690293672437857211717937459664994079733888177364508489808094591961563603709303631597273419329106762632018208970618088005191742
Giải Năm 8873088471501341
Giải Sáu 973840400424223077855399838297890065053166692335
Giải Bảy 203049943662
Giải Tám 56598910

Thống kê Đầu-Đuôi xsmn

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Long An
00, 031725, 26, 243843, 405679, 76, 72, 7384, 8493, 93
Xổ số Hồ Chí Minh
0833, 3042, 45, 49, 495979, 7385, 87, 88, 80, 84, 8590, 99
Xổ số Hậu Giang
2738, 33, 3147, 46, 45, 4354, 5061, 60, 6582, 89, 8993, 93
Xổ số Bình Phước
06, 081037, 39, 31, 3547, 42, 415167, 63, 69, 6272, 7082

Xem thêm

Thông tin về Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần tại KQXS123

xổ số Miền Nam Thứ 7 còn được gọi là XSMN Thứ 7, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ 7 được cập nhật liên tục, nhanh nhất & chính xác nhất. KQXS123 trang kết quả xổ số TOP 1 Việt Nam.

Dễ dàng tìm kiếm thông tin về kết quả Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần và cả tuần trước miễn phí và nhanh chóng tại trang web chuyên trang kqxs123.com của chúng tôi.

1. Lịch mở thưởng XSMN Thứ 7

Các Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng ở các đài như sau:

  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số mở thưởng sẽ được bắt đầu từ 16h15' → 16h35' hàng ngày. Kết quả xổ số từng đài sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh tương ứng.

Thời gian quay thưởng

Lịch quay thưởng xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ 16h10, trừ vào 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Địa điểm quay thưởng

Thời gian: Vào lúc 16g20, ngày thứ hai và thứ bảy hàng tuần.

Quá trình quay thưởng xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần diễn ra tại:

Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: 0838.394254

Đồng Tháp

Địa chỉ: 86/10 Khóm Hoà Khánh, Phường 2, Tp.Sa Đéc, T.Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3861746

Cà Mau

Địa chỉ: 9 Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp.Cà Mau

Điện thoại: 0780. 3831787

Bến Tre

Địa chỉ: 303 A4 Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Tân, Tp.Bến Tre

Điện thoại: 075.3829422

Vũng Tàu

Địa chỉ: 05 Thống Nhất, Phường 1, Tp.Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3852172

Bạc Liêu

Địa chỉ: 7 Hai Bà Trưng, Phường 3, Tp.Bạc Liêu

Điện thoại:  0781. 3822354

Long An

Địa chỉ: Số 25, Quốc lộ 62, Phường 2, TP. Tân An, Long An

Điện thoại: 07238273013826441

Bình Phước

Điện thoại: 0271.3870296

Fax: 0271.3870296

Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước

Hậu Giang

Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: (0292). 3740344   

Fax: (0292). 3820049

Tiền Giang

Địa chỉ: Số 5, Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: (0273) 3872489 - 3885141

Fax: (0273) 3884332

Kiên Giang

Địa chỉ: Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại/Fax : 02973 873 061

Đà Lạt

Địa chỉ: Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934

Cơ cấu giải thưởng Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 7 hàng tuần

Một trong những yếu tố hấp dẫn người chơi xổ số miền Nam là phần thưởng xsmn vô cùng hấp dẫn, có giá trị lên đến 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn nhiều giải thưởng khác mà bạn có cơ hội nhận. Chỉ với 10.000 đồng, bạn có thể tham gia và có cơ hội nhận các giải thưởng sau trong chương trình xổ số miền Nam:

(1) Giải Tám trúng 100.000 đồng: Banh được đặt vào 2 lồng cầu thuộc hàng đơn vị và hàng chục, sau đó quay 1 lần.

(2) Giải Bảy trúng 200.000 đồng: Banh được đặt vào 3 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm, sau đó quay 1 lần.

(3) Giải Sáu trúng 400.000 đồng: Banh được đặt vào 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn, sau đó quay 3 lần.

(4) Giải Năm trúng 1.000.000 đồng: Banh được đặt vào 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng ngàn, sau đó quay 1 lần.

(5) Giải Tư trúng 3.000.000 đồng: Banh được đặt vào 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, và hàng chục ngàn, sau đó quay 7 lần.

(6) Giải Ba trúng 10.000.000 đồng: Banh được đặt vào 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, và hàng chục ngàn, sau đó quay 2 lần.

(7) Giải Nhì trúng 20.000.000 đồng: Banh được đặt vào 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, và hàng chục ngàn, sau đó quay 1 lần.

(8) Giải Nhất trúng 30.000.000 đồng: Banh được đặt vào 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, và hàng chục ngàn, sau đó quay 1 lần.

(9) Giải Đặc biệt trúng 1.500.000.000 đồng: Banh được đặt vào 6 lồng cầu thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, và hàng trăm ngàn, sau đó quay 1 lần.

(10) Giải Khuyến khích 1 trúng 100.000.000 đồng: Gồm những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với vé trúng giải đặc biệt (giải này không quay số).

(11) Giải Khuyến khích 2 trúng 6.000.000 đồng: Gồm những vé trúng ở chữ số hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại (hàng chục ngàn, ngàn, trăm, chục, đơn vị) so với vé trúng giải đặc biệt (giải này không quay số).

Vé xổ số kiến thiết truyền thống có mệnh giá 20.000 đồng với 6 số sẽ được tổ chức mở thưởng khi Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam có Nghị quyết được Bộ Tài chính chấp thuận (cơ cấu trả thưởng sẽ tuân theo Nghị quyết của Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam)

Địa chỉ nhận thưởng khi trúng KQXSMN Thứ 7

Địa chỉ nhận thưởng khi trúng XSMN Thứ 7 sẽ tuỳ thuộc vào khu vực. Bạn trúng đài nào thì sẽ nhận thưởng ở tỉnh đó.

Người chơi cần tự tìm hiểu về các quy định liên quan đến việc nộp thuế khi trúng thưởng KQXSMN Thứ 7 hàng tuần, để biết liệu mình cần phải đóng thuế và mức thuế cụ thể.

loading data