Thống kê XSMT 30 ngày - KQXS123 kết quả Xổ số miền Trung 1 tháng

03Về 3 lần

99Về 3 lần

64Về 3 lần

93Về 3 lần

96Về 2 lần

30Về 2 lần

68Về 2 lần

16Về 2 lần

14Về 2 lần

71Về 2 lần

25Về 2 lần

05Về 2 lần

76Về 2 lần

02Về 2 lần

31Về 2 lần

89Về 2 lần

53Về 2 lần

55Về 2 lần

20Về 2 lần

23Về 2 lần

60Về 1 lần

98Về 1 lần

81Về 1 lần

79Về 1 lần

58Về 1 lần

27Về 1 lần

41Về 1 lần

17Về 1 lần

38Về 1 lần

87Về 1 lần

48Về 1 lần

47Về 1 lần

52Về 1 lần

57Về 1 lần

86Về 1 lần

09Về 1 lần

11Về 1 lần

56Về 1 lần

37Về 1 lần

97Về 1 lần

42Về 1 lần

80Về 1 lần

33Về 1 lần

82Về 1 lần

29Về 1 lần

88Về 1 lần

50Về 1 lần

65Về 1 lần

01Về 1 lần

67Về 1 lần

35Về 1 lần

GQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải đặc biệt 613514389600558046
Giải Nhất 157723077305753
Giải Nhì 928970203395929
Giải Ba 892868960130492710998164747397
Giải Bốn 142921254317962663203384673449785144383428565184807995258895257020833199439708754480708655216573618893913
Giải Năm 609214661160
Giải Sáu 140927703883607222954868660775140308
Giải Bảy 806423290
Giải Tám 933858

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Ngãi
01, 09, 0614, 142043, 46, 496272, 7086, 8397, 92, 92, 93
Xổ số Đắk Nông
00, 022333, 34, 31, 385265, 66, 6873, 728092, 99, 95, 95
Xổ số Đà Nẵng
07, 07, 0813, 14293946, 4753, 55, 57, 5860758897, 90

Thống kê kết quả xổ số

GNinh ThuậnGia Lai
Giải đặc biệt 886604184332
Giải Nhất 1751812522
Giải Nhì 1689582005
Giải Ba 52537149677985374178
Giải Bốn 2614419889249273765623717110120422702836650396080155363458693719997760
Giải Năm 29030656
Giải Sáu 397251383608129154203132
Giải Bảy 403313
Giải Tám 9329

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Ninh Thuận
04, 03, 08, 0318, 17, 1227, 2737, 38445667728995, 93
Xổ số Gia Lai
05, 011322, 20, 2932, 36, 39, 3253, 5663, 69, 607899, 91
GQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải đặc biệt 810920843919229333
Giải Nhất 297943791058606
Giải Nhì 915017185518448
Giải Ba 984840037061783143357928303641
Giải Bốn 156512347218971320597418816948724133450213226606623548600492298856160800875729441542645424374766315280669
Giải Năm 636314926066
Giải Sáu 431560497073924986495274552388004872
Giải Bảy 001868356
Giải Tám 335356

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Trị
01, 0113, 15203348, 4951, 596370, 72, 71, 7384, 8894
Xổ số Quảng Bình
02, 0819, 10263549, 4955, 5362, 687483, 86, 8592, 92
Xổ số Bình Định
06, 0026, 24, 233348, 41, 4452, 56, 5669, 6675, 76, 7283
GKhánh HòaĐà Nẵng
Giải đặc biệt 861225421752
Giải Nhất 0800699354
Giải Nhì 1403997831
Giải Ba 92375593155120234118
Giải Bốn 1521415989093434444681217362220838661936976678642750922319684705756226
Giải Năm 31273666
Giải Sáu 547955829976902927526653
Giải Bảy 682286
Giải Tám 0020

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
06, 0015, 14, 1725, 22, 273943, 4675, 79, 7689, 86, 82, 82
Xổ số Đà Nẵng
021827, 22, 26, 29, 2031, 3652, 54, 57, 52, 5367, 68, 6686
GQuảng NamĐắk Lắk
Giải đặc biệt 551652929509
Giải Nhất 0437187066
Giải Nhì 4618535452
Giải Ba 53518216771947144104
Giải Bốn 0532590626450679399997499581417373615372855411395713110233716250244662
Giải Năm 87932682
Giải Sáu 069649113293543690782636
Giải Bảy 101838
Giải Tám 5389

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Nam
0118, 1125, 26364152, 536771, 778599, 99, 93, 96, 93
Xổ số Đắk Lắk
09, 04, 021036, 36, 384152, 5766, 6271, 72, 71, 7882, 89
GThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải đặc biệt 941762011632
Giải Nhất 8458765390
Giải Nhì 8766629191
Giải Ba 39837473611522419334
Giải Bốn 9898081357702728894142974561653127735335944930571565211492490525201946
Giải Năm 73791102
Giải Sáu 429741848988178417635820
Giải Bảy 407354
Giải Tám 5597

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07374157, 5562, 66, 61, 6572, 74, 77, 7987, 80, 84, 8897
Xổ số Phú Yên
0215, 1124, 2032, 34, 3549, 4652, 54638490, 91, 93, 97
GThừa Thiên HuếKon tumKhánh Hòa
Giải đặc biệt 643774756179293762
Giải Nhất 310721209639521
Giải Nhì 364445628676408
Giải Ba 152188526515442178914156529865
Giải Bốn 953729380049646753122398616313080740239077922214545623852626532055353283982691760805629710457181914364764
Giải Năm 100919044966
Giải Sáu 351725989571166751198554675911561636
Giải Bảy 500225422
Giải Tám 802342

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
00, 09, 0018, 12, 13, 1744, 466574, 72, 72, 74, 7186, 8098
Xổ số Kon tum
05, 041922, 26, 25, 2338, 324254, 5467798696, 91, 90
Xổ số Khánh Hòa
0810, 1821, 223643, 4256, 59, 5662, 65, 65, 64, 667682
GQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải đặc biệt 995138796887377478
Giải Nhất 020788771625130
Giải Nhì 333750777591940
Giải Ba 317877040208739299670730287478
Giải Bốn 421292435663247184680603616613557544726061719456368888469092600156605336562224091726121231904194710066055
Giải Năm 988583021484
Giải Sáu 222272604696093369071338300508043434
Giải Bảy 391050530
Giải Tám 055016

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Ngãi
02, 051329, 2238, 364756, 5468, 6078, 7587, 8596, 91
Xổ số Đắk Nông
02, 0716, 19, 1539, 36, 33, 3853, 50, 5067, 607587, 8492
Xổ số Đà Nẵng
02, 09, 00, 05, 0419, 1630, 31, 34, 30405562, 6178, 7884
GNinh ThuậnGia Lai
Giải đặc biệt 835554633242
Giải Nhất 8148630685
Giải Nhì 3760661433
Giải Ba 48617248441316086203
Giải Bốn 8588605759130801552526576882590605669193997732765210699376294393684432
Giải Năm 31091064
Giải Sáu 074110348006225035790272
Giải Bảy 183606
Giải Tám 6830

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Ninh Thuận
06, 09, 0617253444, 4154, 59, 59, 56687686, 86, 80, 83
Xổ số Gia Lai
03, 062933, 36, 32, 304252, 5060, 6473, 79, 728593, 99
GQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải đặc biệt 827848592069051442
Giải Nhất 579259090088904
Giải Nhì 948892847123277
Giải Ba 616116595851368542678841402186
Giải Bốn 143515016207428526484329722802607511281516997125815362767846924922308524812012745636016754697006616334906
Giải Năm 498668033793
Giải Sáu 241473271503540417001800991009090857
Giải Bảy 110527833
Giải Tám 961437

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Trị
02, 0311, 14, 1025, 28, 2748, 4858, 51, 516289, 8697, 96
Xổ số Quảng Bình
00, 03, 04, 00, 0015, 1427, 274669, 68, 677181, 8597, 92
Xổ số Bình Định
04, 00, 06, 0914, 12, 1033, 374254, 5760, 6377, 748693
GKhánh HòaĐà Nẵng
Giải đặc biệt 136971762242
Giải Nhất 8520993640
Giải Nhì 9607825831
Giải Ba 02666168547642127496
Giải Bốn 8485629929459984440539904317297694497373687710265193634096070343244498
Giải Năm 37551962
Giải Sáu 708083934653602006695199
Giải Bảy 803285
Giải Tám 2393

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
09, 05, 04, 0329, 29, 234454, 56, 55, 536671, 788098, 93
Xổ số Đà Nẵng
0721, 2031, 34, 3242, 405162, 6973, 718596, 98, 99, 93
GQuảng NamĐắk Lắk
Giải đặc biệt 951755138194
Giải Nhất 2365596522
Giải Nhì 7048084414
Giải Ba 44768801117885035802
Giải Bốn 8554484251379104998181130103049220410608172577277429048541175640147406
Giải Năm 62184703
Giải Sáu 699432832190313348183417
Giải Bảy 505748
Giải Tám 1171

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Nam
04, 04, 0511, 10, 18, 11304455, 55, 516880, 81, 8394, 90
Xổ số Đắk Lắk
02, 08, 01, 06, 0314, 17, 18, 17223348, 4850, 5774, 7194
GThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải đặc biệt 643466416753
Giải Nhất 3408787606
Giải Nhì 9492812820
Giải Ba 52964820079546628827
Giải Bốn 1685286399631556320871169655528085530134074117597111224407515133475199
Giải Năm 21059121
Giải Sáu 758620267012145031410876
Giải Bảy 276509
Giải Tám 9931

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07, 08, 051228, 2652, 55, 52, 5566, 64, 697687, 8699, 99
Xổ số Phú Yên
06, 091120, 27, 24, 2134, 34, 314153, 51, 506671, 7699
GThừa Thiên HuếKon tumKhánh Hòa
Giải đặc biệt 942752992050300892
Giải Nhất 813068190293932
Giải Nhì 675744135751587
Giải Ba 294512021555215824107864526516
Giải Bốn 041497102160761796392705243770850108974932671969385724767019787849717831542196254670768415551462806208743
Giải Năm 276826162433
Giải Sáu 232834342479854907196344589101559660
Giải Bảy 464712662
Giải Tám 038999

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 0315, 1021, 2839, 344952, 51, 5261, 68, 6474, 70, 79
Xổ số Kon tum
0215, 10, 19, 16, 19, 123849, 47, 49, 4450, 5771, 7884, 89
Xổ số Khánh Hòa
0716, 152532, 3345, 42, 46, 435562, 60, 628792, 91, 99
GQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải đặc biệt 335201159781304905
Giải Nhất 863646128815833
Giải Nhì 519960635517111
Giải Ba 535934564225372320808788423108
Giải Bốn 307624133613123084725519281660900176682885081908218876688687667889851728728970390484532443394716359198635
Giải Năm 810874342555
Giải Sáu 906536625288774473909555638307311787
Giải Bảy 416417733
Giải Tám 146482

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Ngãi
01, 0817, 16, 1423364264, 62, 60, 65, 62728896, 93, 92
Xổ số Đắk Nông
17, 1728, 21344455, 5566, 647281, 88, 80, 81, 87, 8890
Xổ số Đà Nẵng
05, 08112833, 39, 35, 31, 3345, 43557184, 83, 87, 8291
GNinh ThuậnGia Lai
Giải đặc biệt 920918371175
Giải Nhất 4111714133
Giải Nhì 3191156584
Giải Ba 44252280155822733099
Giải Bốn 3029960276458003302657353677760563229839303012746035502778906972209479
Giải Năm 15830937
Giải Sáu 645707437041643560832722
Giải Bảy 256131
Giải Tám 1601

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Ninh Thuận
0018, 17, 11, 15, 16263243, 4152, 53, 57, 5676, 768399
Xổ số Gia Lai
01, 02, 0127, 22, 2233, 39, 37, 35, 316075, 7984, 8399, 90
GQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải đặc biệt 896991249510517422
Giải Nhất 044206806060719
Giải Nhì 685367861793687
Giải Ba 078775213034937441386268936338
Giải Bốn 789329713364538420816220543327898541434006017724661062352914214959773277545118812375557082843928573537917
Giải Năm 808037173343
Giải Sáu 755319762454340482297849725098797905
Giải Bảy 332854676
Giải Tám 676509

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Trị
0520, 2736, 30, 32, 33, 38, 3254, 53, 546777, 7681, 8091
Xổ số Quảng Bình
0410, 17, 17, 14, 1723, 2937, 38, 3240, 495460, 66, 6595
Xổ số Bình Định
05, 0919, 172238, 3545, 4355, 5079, 7687, 89, 81, 8292
GKhánh HòaĐà Nẵng
Giải đặc biệt 846835330440
Giải Nhất 4102602495
Giải Nhì 9337166704
Giải Ba 76313745099175609287
Giải Bốn 2064499177776169874553372245767070807848540047820768767888813869140057
Giải Năm 69720699
Giải Sáu 061555396274931322208483
Giải Bảy 823853
Giải Tám 0288

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
09, 08, 0213, 16, 1526, 2335, 3944, 4571, 77, 72, 76, 72, 74
Xổ số Đà Nẵng
04, 04, 07132040, 4856, 57, 536787, 81, 83, 8895, 91, 99
GQuảng NamĐắk Lắk
Giải đặc biệt 293013529219
Giải Nhất 5090734861
Giải Nhì 2824331852
Giải Ba 43224225203157959453
Giải Bốn 2101625812709775022424669757364973482207395280660056942941857479659204
Giải Năm 84227384
Giải Sáu 091362771507324667687192
Giải Bảy 250073
Giải Tám 3520

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Nam
07, 0713, 16, 12, 1324, 20, 24, 2236, 34, 3543506977, 77
Xổ số Đắk Lắk
07, 00, 041928, 2042, 4652, 5361, 6879, 7385, 8496, 92
GThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải đặc biệt 983217629502
Giải Nhất 0030677107
Giải Nhì 0261907966
Giải Ba 58607685781802871530
Giải Bốn 8712244417275553715395896745881711562853008273164476271950660900450691
Giải Năm 00031636
Giải Sáu 310966493232332086904475
Giải Bảy 833810
Giải Tám 0347

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
06, 07, 03, 09, 0317, 19, 17, 152232, 334955, 53788896
Xổ số Phú Yên
02, 07, 041028, 27, 2030, 3644, 475366, 6671, 7591, 90
GThừa Thiên HuếKon tumKhánh Hòa
Giải đặc biệt 645478905021014259
Giải Nhất 907319763819874
Giải Nhì 989348302185874
Giải Ba 413021720532784241517311964036
Giải Bốn 851993298107262273516637657914438062625770549090569663335585947385017342835215213793000826335509210098962
Giải Năm 551093185194
Giải Sáu 337967451788209101148858722193680733
Giải Bảy 367787230
Giải Tám 992568

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
02, 05, 0614, 1031, 34455162, 6778, 76, 7981, 8899, 99
Xổ số Kon tum
18, 1421, 21, 2538, 33, 384951, 57, 56, 587384, 85, 8791
Xổ số Khánh Hòa
001921, 26, 2136, 35, 30, 33, 3059, 5062, 68, 6874, 7494
GQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải đặc biệt 487281575240341749
Giải Nhất 529705019994259
Giải Nhì 262123565666007
Giải Ba 102310699775064238485719391662
Giải Bốn 707446494689336200018894784105334086542648804127787689758605243825558685127033968344812267637397377085317
Giải Năm 650183964077
Giải Sáu 487993921211429910391244319163374833
Giải Bảy 980123801
Giải Tám 275579

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Ngãi
01, 05, 08, 0112, 112731, 3644, 46, 4770, 7981, 8097, 92
Xổ số Đắk Nông
04, 0526, 233940, 48, 4456, 55647882, 8699, 97, 96, 99
Xổ số Đà Nẵng
07, 01172739, 37, 3349, 485962, 6770, 77, 7993, 96, 91
GNinh ThuậnGia Lai
Giải đặc biệt 780439585889
Giải Nhất 7612022425
Giải Nhì 8861893323
Giải Ba 47667968903137625991
Giải Bốn 7220778456907223228736864825669023874246963872689082753036876966456874
Giải Năm 37187893
Giải Sáu 199478990535433183713728
Giải Bảy 540211
Giải Tám 3196

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Ninh Thuận
0718, 1820, 2239, 38, 35, 31405667, 64, 668790, 94, 99
Xổ số Gia Lai
1125, 23, 283146536476, 74, 7189, 87, 8791, 90, 93, 96
GQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải đặc biệt 126179137522288648
Giải Nhất 105581544716539
Giải Nhì 379374196494393
Giải Ba 512230585245842030500770472501
Giải Bốn 283868417724486480353914815875772486906461452766764768076922322465255562990977574311751659471741998720573
Giải Năm 867537924623
Giải Sáu 037170292408098620034671518632117358
Giải Bảy 081707288
Giải Tám 608198

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Trị
0823, 2937, 3548, 4858, 526079, 77, 75, 75, 7186, 86, 81
Xổ số Quảng Bình
03, 0722, 2247, 42, 4650, 52, 5564, 6476, 7180, 86, 8192
Xổ số Bình Định
04, 0117, 1123394857, 59, 5874, 7387, 86, 8893, 90, 98
GKhánh HòaĐà Nẵng
Giải đặc biệt 862862080393
Giải Nhất 3773824808
Giải Nhì 4995532354
Giải Ba 31764937110471559009
Giải Bốn 2479769979616525289392653039058813702797163353093002929451789288593932
Giải Năm 02631879
Giải Sáu 805911218406259474172109
Giải Bảy 463579
Giải Tám 0541

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Khánh Hòa
05, 06, 05112138, 3755, 52, 53, 5962, 64, 63, 637997, 93
Xổ số Đà Nẵng
08, 09, 0915, 172935, 30, 32415478, 79, 798593, 97, 94
GQuảng NamĐắk Lắk
Giải đặc biệt 544672402215
Giải Nhất 6437534986
Giải Nhì 7190702407
Giải Ba 90865872927924843612
Giải Bốn 3607899500797776890643010034384398855416365390978781377567681614055567
Giải Năm 34814016
Giải Sáu 741645714747031655874715
Giải Bảy 163214
Giải Tám 0286

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Nam
07, 00, 06, 0210, 16384765, 6372, 75, 78, 77, 7188, 8192
Xổ số Đắk Lắk
0715, 12, 16, 16, 16, 15, 143948, 4068, 677786, 87, 87, 86
GThừa Thiên HuếPhú Yên
Giải đặc biệt 421244939149
Giải Nhất 7431929163
Giải Nhì 4375270918
Giải Ba 96845919233271436647
Giải Bốn 3488255876297818260902752921822521794198255846332477880455284711367579
Giải Năm 49090895
Giải Sáu 172964760428796494101932
Giải Bảy 517124
Giải Tám 5764

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
09, 0919, 17, 1723, 29, 2844, 4552, 52, 5776, 7682, 81, 82
Xổ số Phú Yên
18, 14, 13, 1024, 28, 243249, 4763, 64, 647984, 8098, 95
GThừa Thiên HuếKon tumKhánh Hòa
Giải đặc biệt 985186735295615582
Giải Nhất 549593942708666
Giải Nhì 228875602256741
Giải Ba 811079006504426862615301579895
Giải Bốn 574155874158449350314596494550729269941649944403544174687940326120679261471421857273939051637884245349378
Giải Năm 083918136122
Giải Sáu 922250740639213716995360050353074010
Giải Bảy 059864145
Giải Tám 034871

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Thừa Thiên Huế
07, 031526, 2231, 39, 3941, 4959, 50, 5965, 647486, 87
Xổ số Kon tum
16, 12, 1327, 22, 263744, 46, 40, 485461, 60, 6495, 92, 99
Xổ số Khánh Hòa
03, 0715, 10223941, 4551, 536671, 78, 7182, 85, 8895
GQuảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
Giải đặc biệt 022733525010942256
Giải Nhất 359460051442351
Giải Nhì 028734135478868
Giải Ba 479284273585276215477576147764
Giải Bốn 955040519606192315709465498251260048527470682635677142359440168512502647620764543917944220387910915933140
Giải Năm 683390998017
Giải Sáu 483471284367431743931638922363019480
Giải Bảy 567094120
Giải Tám 765276

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Ngãi
04, 0428, 2833, 35, 33, 344654, 5167, 6773, 70, 7696, 92
Xổ số Đắk Nông
10, 14, 1723, 263847, 4054, 51, 526776, 748299, 93, 94
Xổ số Đà Nẵng
011720, 20, 23, 204056, 51, 54, 5968, 61, 6479, 768091
GNinh ThuậnGia Lai
Giải đặc biệt 231269147991
Giải Nhất 9809658683
Giải Nhì 6213985777
Giải Ba 86811874691079668413
Giải Bốn 9929893081691002245803046685373923316052168490639494184189934882622301
Giải Năm 14378515
Giải Sáu 655661282687680343631436
Giải Bảy 604360
Giải Tám 3087

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Ninh Thuận
00, 04112839, 37, 33, 37, 304658, 5669, 6981, 8796, 98
Xổ số Gia Lai
01, 0313, 152636495263, 607783, 84, 8791, 96, 94, 93
GQuảng TrịQuảng BìnhBình Định
Giải đặc biệt 998654559649645366
Giải Nhất 744852020484329
Giải Nhì 701137451606731
Giải Ba 470892656417987583184321233240
Giải Bốn 724154865584171656991411882030356182624543567923758133228233715518662314184360743929725331033366041192149
Giải Năm 100302469579
Giải Sáu 307865315101600835296495511536319334
Giải Bảy 807016493
Giải Tám 641725

Thống kê Đầu-Đuôi xsmt

Đầu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xổ số Quảng Trị
03, 01, 0713, 15, 18, 1830, 3154, 5564, 6471, 7885, 8999
Xổ số Quảng Bình
04, 0816, 18, 16, 1723, 2932, 3349, 45, 465167758795
Xổ số Bình Định
12, 11, 1529, 2531, 31, 36, 31, 3440, 496674, 798497, 93
loading data